Pågående rekryteringar

Kommande öppna utbildningar

JK RESURS arbetar för kundens kund.

JK RESURS vill bidra till ökat värde hos kunder i syfte att kunden i sin tur kan skapa värde för sina kunder. Insiktsarbete skapar värde för verksamhetens kunder, antingen kunden är beroende av en underleverantör eller är en medborgare i en kommun.

Insikt skapar värde.

• Insikt hos en individ skapar värde på det personliga planet och för individens omgivning.
• Insikt hos en chef/ledare skapar värde för verksamheten/medarbetarna.
• Insikt i en organisation och hos medarbetare skapar värde för kunden.

JK RESURS är ett stöd i

• Nätverk och Forum
• Utveckling, Förbättringsarbete
• Ledarskap
• Leanledarskap
• Medarbetarskap
• Utbildning
• Teambildning
• Coaching
• Rekrytering
• Genomlysning, utvärdering