Om oss

Jenny Eskilsson – Verksamhetskonsult

Jenny Eskilsson är delägare i JK RESURS och har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom såväl offentlig verksamhet som privata företag. Jenny brinner för Systematiskt Kvalitetsarbete och Ledarskap. Jennys har tidigare varit chef och verksamhetutvecklare inom socialtjänst och adjunkt på högskola inom kunskapsområdet Socialt arbete. Jenny är certifierad i verktyget Thomas analysen PPA och har en magisterexamen i Socialt arbete. Jenny är van vid att handleda och coacha chefer och medarbetare och har många års erfarenhet av utbildning som är verksamhetsnära.

Karin Bengtsson Sandberg – Verksamhetskonsult

Karin Bengtsson Sandberg är delägare i JK RESURS och har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet. Karin har arbetat som stöd för chefer och för team på alla nivåer inom en verksamhet. Karin brinner för ledarskapet knutet till Lean/ Ständiga förbättringar eftersom det är så nära det område som hon även har forskat inom, nämligen vuxnas lärande i arbetslivet. Karin har en magisterexamen i pedagogik och har verkat som följeforskare i några större EU projekt. Karin är certifierad i verktygen Thomas analysen PPA samt i IDI.

Insikt skapar värde!

PEDAGOGISKT PERSPEKTIV

JK RESURS tror att lärandet för deltagaren är en process där gemensamma upplevelser i utbildningen skapar en utgångspunkt att reflektera kring. Kunskapandet vidgas därefter till exemplifiering och koppling till deltagarens egen verklighet och erfarenhet. Delgivningen av individens reflektioner till övriga i gruppen leds av handledaren med hjälp av frågor. Den vuxne har ett helt liv bakom sig fyllt med erfarenheter vilket skall tas till vara i lärandeprocessen; ett respektfullt sätt att förhålla sig till människan som lär. Teorier förstärker slutsatser och insikter hos individen.
JK RESURS har erfarenhet av att chefer och ledare från privat och offentlig verksamhet har mycket att lära av varandra. Att mötas i utbildningar och nätverk är uppskattat från båda håll.