Projektledarutbildning

PROJEKTLEDARUTBILDNING MED PROJEKTMETODIK

MÅL:
• Veta vad ett projekt är och när det lämpar sig att välja projekt som metod
• Kunna förbereda, planera och organisera ett projekt
• Förstå rollerna i ett projekt:
-projektledarens och styrgruppens ansvar
• Kunna leda ett projekt och hantera dess intressenter
• Kunna leda projektgruppen
• Känna till vanliga fallgropar

 

INNEHÅLL:
• Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar
• När är projekt en bra metod- möjligheter med projekt
• Komponenter i ett projekt
• Projektplanering från projektdirektiv till rapportering
• Projektets olika faser

 • Att tänka Lean i projekt
  • Projektroller och ansvar
  • Projektledarrollen och dess viktigaste uppgifter
  •Teambildning av projektgruppen
  • Det effektiva mötet
  • Olika projektplaneringsverktyg
  • Olika styrmetoder
  • Uppföljning och dokumetation
 • Rapportskrivining

 

TID:

Fyra utbildningsdagar

Start den 11 september klockan 09.00-15.00 då vi bokar de tre övriga dagarna.

PLATS:

JK RSURS

Kungsgatan 2A, Jönköping

Pris: 11. 500 kronor exklusive moms

 

Vid frågor, kontakta Karin Bengtsson Sandberg

Tfn 0705081417

Välkommen att anmäla dig till karin@jkresurs.se