Ledarskapsutbildning

JK RESURS erbjuder följande ledarutveckling

Mål och syfte                                                                                                                 

Målet med utbildningen är att deltagaren skall ha erhållit ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen med syftet att stärka rollen som ledare.

Innehåll:

  • Ledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning
  • Gruppens utveckling, teamsynergi,
  • Att leda arbetskamrater
  • Målstyrt arbete
  • Medarbetarens motivation och engagemang
  • Coachande ledarskap
  • Konflikthantering
  • Kommunikation och feedback
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Personliga beteendestilar

TIDER

4 halvdagar 4/9, 18/9, 2/10, 16/10 klockan 08:30-12:30 i JK RESURS lokaler på Kungsgatan 2A

 

Insikt skapar värde – Pedagogik- Ett verklighetsnära perspektiv

Utbildningen skall ses som en process. Övningar används som stöd för den individuella utvecklingen och kopplas i möjligaste mån till de områden och problem som är aktuella från deltagarnas egen verksamhet. Individen får möjlighet att göra sin egen utvecklingsplan. Mellan de olika utbildningstillfällena får deltagaren specifika hemuppgifter att lösa och reflektera kring.

Pris

Ledarutvecklingen kostar 11 500 SEK exkl. moms

I priset ingår samtlig förberedelse och genomförande enligt förslag.

Fakturering sker i samband med genomförandet.

Betalning 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8 %.

Jenny Eskilsson

jenny@jkresurs.se

Mobil: 070-2745379