Teamledarutbildning

Mål

Målet är att teamledaren efter utbildningen skall ha fått ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen och med utgångspunkt från företagets syn på teamledarrollen.

Innehåll

 • Ledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning
 • Gruppens utveckling, teamsynergi,
 • Att leda arbetskamrater
 • Målstyrt arbete
 • Medarbetarens motivation och engagemang
 • Coachande ledarskap
 • Konflikthantering
 • Kommunikation och feedback
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Personliga beteendestilar
 • Individuell utvecklingsplan, nästa steg
 • Uppföljning

 

Tid: Kontakta Jenny Eskilsson på jenny@jkresurs.se för mer information.

Plats: JK RESURS, Kungsgatan 2A

 

Intresserad – Kontakta jenny@jkresurs.se

Vid frågor tfn 0702745379