Tack för responsen!

Tack för responsen!

Det är allaredan början av april månad och det är dags för vårt andra månadsbrev. Vi vill börja med att tacka alla er som gett oss så otroligt fin och upplyftande respons för vårt första brev. Tack, tack tusen tack säger vi i kör!

Vet du att vi arbetar med coachning?

Coaching är ett sätt att samtala som bidrar till att individen kan plocka fram vad som är viktigt att fokusera på. Coachen skapar förutsättningar för att individen skall kunna sätta mål och hitta sina möjligheter att nå målen. Samtalsformen är motivationsskapande med fokus på handlande. Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar och nya perspektiv. Vi på JK RESURS coachar både chefer och medarbetare. Vi behöver alla utvecklas inom det personliga planet. Individuell coaching genomförs vid minst tre tillfällen per individ under ca två timmar.

  • Coachning handlar om att få hjälp till självhjälp och att hitta egna drivkrafter.
  • Coachning är ett verktyg för personlig utveckling och som ger tid för egen reflektion.
  • Självinsikten ökar.

Erbjudande!

Nu har vi ett fint erbjudande till alla er som läser detta nyhetsbrev. Passa på att boka tre coachningstillfällen under april och maj månad så får du ett coachningstillfälle gratis.

Hör av er till Mia

Tips från coachen

Hur ger vi feedback på bästa sätt?

Utgå från JAG- budskapet. Vilket innebär att du tar med dig själv i den feedback som du vill ge till någon annan person.
Om du ska ta upp ett svårt eller känsligt ämne i din feedback kan du använda en trestegsraket.

  1. Börja med att säga: ”När du gör så här … ”

Lägg fram fakta och gör klart att det är medarbetaren som gör något som du vill ska förändras eller förbättras.

  1. Fortsätt med: ”upplever jag detta … , känner jag mig”

Det gör dig medansvarig genom att din upplevelse är en del av problemet. En känsla går inte att ifrågasätta.

  1. Avsluta med: ”Hur löser vi det …?”

Visar att ni har ett gemensamt ansvar och chans att agera.

Vad händer framöver på JK RESURS?

Vi kommer vara ute ännu mera och marknadsföra oss. Vi vill att fler ska veta att vi finns till för att stötta dem i sin verksamhetsutveckling. Vi kommer också priotera att vara med på flera nätverk som b.l.a BNI, The Network och morgonsoffan. Vi har också flera ledarskapsutbildningar som kommer starta under våren på olika företag. Så mycket kul kommer händer framöver. 😊

Vad händer framöver på JK RESURS?

Ledarskapsutbildning

Vi har precis avslutat en av våra öppna ledarskapsutbildningar, med ett riktigt härligt gäng. Vår förhoppning är att de fått med sig massor av nya insikter som skapar värde för de själva, sina medarbetare och sina kunder.

Nästa tillfälle att gå vår ledarskapsutbildning är redan nu i vår. Den 15 maj kl. 08.30-12.30 kör vi igång och träffas sedan på ytterligare tre tillfällen 22/5, 5/6, 12/6.

Är du intresserade av att vara med?

Kontakta Jenny

Karin, vem är hon egentligen?

Karin, vem är hon egentligen?

Som ung var jag lärare i grundskolan. Trivdes med eleverna men inte på lärarrummet. Därefter utbildade jag mig till verktygsmakare, arbetade som prototyptillverkare på Huskvarna AB och dessförinnan på GAB Gense i Eskilstuna. En period jobbade jag i fotolabbet på två dagstidningar och så småningom blev min inriktning organisationskonsult med ledarskap och Lean production som kärnämnen. Min Phil mag i Vuxenpedagogik, Ledarutbildning motsvarande Försvarshögskolans teorier och min erfarenhet av industrin har gett mig möjlighet till att bidra i olika verksamheter och högskolor/yrkeshögskolor.

Varför startade ni JK RESURS?

Vi kände att vi kunde klara oss på egna ben utan att vara anställda. Vi frågade oss själva- Varför startar vi JK RESURS och konstaterade att orsaken var att vi ville ha kul på jobbet. Och hittills har vi haft det och tänker fortsätta med det.

Berätta om någon insikt/händelse som du varit med om under dessa 4 år som har satt sina spår i dig?

Vi har vid några tillfällen vågat tacka nej till uppdrag då vi känt att uppdraget kommer att suga energi ur oss och tänkt att även om plånboken är lite tunn så måste vi våga lita på våra värderingar och att om en dörr stängs öppnas ett fönster och det har också skett.

Vad händer framöver på JK RESURS?

Vi fortsätter lita på att några där ute behöver oss. Vi har kunder som återkommer och som har nya behov av vårt stöd. Vi deltar i olika nätverk där vi sprider vårt motto INSIKT SKAPAR VÄRDE och så öppnas nya möjligheter för JK RESURS så länge kunder behöver oss. Och det tror vi att de gör. Ryktet sprider sig och sanningen är den att våra kunder är mycket nöjda.

Ledarutbildning – några platser kvar

JK RESURS startar den 27/2 en ledarskapsutbildning där bland annat situationsanpassat ledarskap, coachande ledarskap, personliga stilar och gruppens teamsynergi tas upp.

Vi träffas fyra halvdagar från 27/2 kl. 08:30-12:30 och framåt i JK RESURS lokaler på Kungsgatan 2A, Jönköping. Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller har en annan typ av ledarroll.

Vill du gå eller känner du någon annan som är intresserad av att utvecklas?
Anmälan senast 20/2 till karin@jkresurs.se