Ledarutveckling

Chefers utveckling är förutsättningen för en framgångsrik verksamhetsutveckling. JK RESURS stödjer din utveckling i att bli en väl fungerande chef. Målet är att du skall ha erhållit ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen och som stärker dig i rollen som ledare. Vi erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss om du har ett specifikt önskemål avseende företagets ledarutveckling. 

 

Utbildning kan genomföras

  • På teamledarnivå
  • För första linjens chefer
  • På ledningsgruppsnivå