Utveckling genom coachning och handledning

JK RESURS genomför coaching individuellt eller i grupp.

 

  • Coachning handlar om att få hjälp till självhjälp och att hitta egna drivkrafter.
  • Coachning är ett verktyg för personlig utveckling och som ger tid för egen reflektion.
  • Självinsikten ökar.

 

Coaching är ett sätt att samtala och som bidrar till att individen kan plocka fram vad som är viktigt att fokusera på. Coachen skapar förutsättningar för att individen skall kunna sätta mål och hitta sina möjligheter till att nå målen. Samtalsformen är motivationsskapande med fokus på handlande. Individen eller gruppen fördjupar sitt lärande. Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar och nya perspektiv. Individuell coaching genomförs vid minst tre tillfällen per individ under ca två timmar. Coaching sker i lugn miljö.