Nätverk

JK RESURS bedriver olika Nätverk där kunskapande och personlig utveckling sker. Grupperna består av deltagare från både privat och offentlig verksamhet, vilket uppskattas från båda håll.

 • I chefsnätverket KOLLEGIAL COACHING delar cheferna med sig av sina dilemman och handleder varandra inom Ledarskap. Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ta del av kollegors kunskap i syfte att själv växa i din roll som ledare. Deltagarna träffas vid sex halvdagar under vår och höst.
  Spelregler inom nätverket skapas vid första tillfället.
  Nätverket träffas på avskild och rogivande plats nära deltagarnas hemorter. Kaffe och fralla serveras.

 

 • I kvalitetsnätverket GEMBA utbyts erfarenheter och ett personligt nätverk byggs som du kan ha glädje av under lång tid. Deltagarna besöker varandras företag.
  Vid besöket lyfter värden för dagen ett dilemma som gruppen skall ge tips och råd kring efter att ha sett verksamheten.
  Vid något tillfälle bjuds en gäst in som fördjupar kunskapen om Lean / Systematiskt kvalitetsarbete.
  Nätverket träffas under fem tillfällen, oftast halvdagar under vår och höst. Kaffe och fralla serveras.