Teamutveckling

Ett starkt team kan vara avgörande för om du som ledare ska kunna nå mål.

Med vår teamutveckling får du hjälp att föra arbetslaget framåt. Teamet förbättrar sin kommunikation, feedback och förmåga att nyttja varandras styrkor och kompetenser.

  • Teorier om gruppens utveckling
  • Microföreläsningar varvat med grupparbete
  • Praktiskt och verklighetsnära arbete
  • Gemensamma mål och värderingar
  • Anknytning till policys och andra ledningssystem
  • Gemensamma kommunikativa spelregler
  • Kommunikation
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Handlingsplan