Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens utveckling är viktig för en framgångsrik verksamhet. Syftet med ledningsgruppsutvecklingen är att få en gemensam målbild hos ledningen med företagets värderingar och framtida målsättningar. Det är viktigt att hela företaget står på en och samma värdegrund. En ledningsgruppsutveckling sker i flera steg.

I en väl fungerande ledningsgrupp känner deltagarna varandra väl och arbetar för helhetens bästa. Ledningsgruppen är inte enbart ett informationsforum utan skall fatta gemensamma beslut och gemensamt äga helhetsperspektivet. JK RESURS är ett stöd i processen till en väl fungerande grupp med syftet att bli det effektiva verktyget för en väl fungerande verksamhet.