Ledarskapet i lean- systematisk kvalitetsarbete

Många företag och verksamheter har börjat införa arbetssättet Lean Production eller Ständiga förbättringar. JK RESURS har erfarit att nyckeln till framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete är att chefer och ledare styr utvecklingen av arbetssättet Lean, Ständiga förbättringar. Du som chef behöver dels ha fått insikt i tänkandet och i arbetssättet. Du behöver dessutom utveckla ditt pedagogiska ledarskap. JK RESURS genomför utbildningar och coaching inom ämnesområdet Leanledarskap/Förbättringledarskap