Vi bidrar till att insikter skapas i företaget.

Det leder till ett ökat värde hos företagets kunder

Insikt skapar värde.

Vi vill vara våra kunders resurs i insiktsprocessen.

En hållbar verksamhetsutveckling säkras av att ledningen skapar förutsättningar för att insikt ständigt kan skapas i hela företaget.

En hållbar verksamhetsutveckling säkras av att ledningen skapar förutsättningar för att insikt ständigt kan skapas i hela företaget.

JK RESURS är ett stöd i

 • Genomlysning, utvärdering, nulägesanalys
 • Verksamhetsutveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Utbildning inom grupp- och ledarskap
 • Öppen utbildning inom Ledarskap och Lean
 • Teamutveckling på olika nivåer
 • Individuell coaching
 • Nätverk inom ledarskap
 • Utbildningar på Högskole- och Yrkeshögskolenivå
 • Analyser inom PPA, personliga beteendestilar

Vi vill vara våra kunders resurs i insiktsprocessen, i planeringsprocessen samt vid
uppföljningsaktiviteter.

Vår filosofi är att våra kunder äger sina frågor och svar och vi är resursen som
bidrar till att ökad insikt skapas parallellt med att beroendet av oss fasas ut.

Insikt skapar värde.

 • Insikt hos en chef/ledare skapar värde för verksamheten/medarbetarna.
 • Insikt hos en individ skapar värde på det personliga planet.
 • Insikt i hela organisationen skapar värde för företagets kunder.

JK RESURS har erfarenhet av att chefer och ledare från privat och offentlig verksamhet har mycket att lära av varandra. Att mötas i utbildningar och nätverk är uppskattat från båda håll.