Ett pedagogiskt perspektiv

JK RESURS tror att lärandet för deltagaren är en process där gemensamma upplevelser i utbildningen skapar en utgångspunkt att reflektera kring. Kunskapandet vidgas därefter till exemplifiering och koppling till deltagarens egen verklighet och erfarenhet.

Delgivningen av individens reflektioner till övriga i gruppen leds av utbildaren/handledaren med hjälp av frågor.

Den vuxne har ett helt liv bakom sig fyllt av erfarenheter vilket skall tas till vara i lärandeprocessen, vilket är ett respektfullt sätt att förhålla sig till människan som lär. Kompletterande teorier förstärker slutsatser och insikter hos individen.