Coachning och handledning

JK RESURS genomför individuell coaching.

Coachning handlar om att få hjälp till självhjälp och att hitta egna drivkrafter. Coachning är ett verktyg för personlig utveckling och som ger tid för egen reflektion.

Självinsikten ökar.