Ledarskapet i lean-systematiskt kvalitetsarbete

Många företag och verksamheter har börjat införa arbetssättet Lean Production eller Ständiga förbättringar. Tyvärr har det alltför ofta visat sig att arbetet har blivit kortsiktigt och ofta runnit ut i sanden.

JK RESURS har erfarit att nyckeln till framgångsrikt kvalitetsarbete är att chefer och ledare styr utvecklingen av arbetssättet Lean Production/Ständiga förbättringar. Du som chef behöver dels ha fått insikt i tänkandet och i arbetssättet. Du behöver dessutom utveckla ditt pedagogiska ledarskap.

JK RESURS genomför utbildningar och coaching inom ämnesområdet Leanledarskap/Förbättringledarskap.