Ledarutveckling

JK RESURS stödjer din utveckling i att bli en väl fungerande chef.
Vi erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kontakta oss om du har ett specifikt önskemål!

Vi erbjuder dessutom utbildning för teamledare, för första linjens chefer, och för ledningsgrupper.