Ledningsgruppsutveckling

I en väl fungerande ledningsgrupp känner deltagarna varandra väl och arbetar för helhetens bästa. Ledningsgruppen är inte enbart ett informationsforum utan skall fatta gemensamma beslut och gemensamt äga helhetsperspektivet.

JK RESURS handleder i processen till en väl fungerande grupp i syfte att bli det effektiva verktyget för en hållbar verksamhet.