Nätverk

Våra nätverk består av deltagare från både privat och offentlig verksamhet, vilket uppskattas från båda håll. Att vara chef kan vara ett ensamt jobb.

I chefsnätverket KOLLEGIALT LÄRANDE I LEDARSKAP delar cheferna med sig av sina dilemman och handleder varandra inom Ledarskap. Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ta del av kollegors kunskap i syfte att själv växa i din roll som ledare.

Nätverket träffas under sex halvdagar per säsong, ca ett år. Nätverket tar in åtta deltagare per säsong. Spelregler kring sekretess skapas vid första tillfället. Nätverket träffas på avskild och rogivande plats nära deltagarnas hemorter. Fika ingår.