Om oss

Verksamhetskonsulter

Jenny Eskilsson är delägare i JK RESURS och har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom såväl offentlig verksamhet som privata företag.
Jenny brinner för Systematiskt Kvalitetsarbete och Ledarskap.

Jennys har tidigare varit chef och verksamhetutvecklare inom socialtjänst och adjunkt på högskola inom kunskapsområdet Socialt arbete. Jenny är certifierad i verktyget Thomas analysen PPA och har en fil. mag i Socialt Arbete.

Jenny arbetar gärna med genomlysning och nulägesanalyser med dokumentation. Jenny har även utbildat medarbetare inom städ och kost i ämnet Service och bemötande.

Karin Bengtsson Sandberg är delägare i JK RESURS och har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Karin har arbetat som stöd för chefer och för team på alla nivåer inom en verksamhet. Karin brinner för ledarskapet knutet till Lean Production / Ständiga förbättringar, eftersom det är så nära det område som hon även har forskat inom, nämligen vuxnas lärande i arbetslivet.

Karin har en fil. mag inom Pedagogik med fokus på vuxnas lärande.
Karin har verkat som följeforskare i större EU projekt, har genomfört forskning åt Nordiska ministerrådet samt åt Utbildningsdepartementet.